Stuur een mail.
Klik hier en mail naar hallo@echteverbinders.nl

Wij zijn
echte
verbinders.

Verbinders van

Inwoners engemeenten

Geen
participatie als
checkbox,
maar écht
samenwerken!

Complexe opgaven aanpakken zoals de energietransitie, het woningtekort en klimaatadaptatie kan alleen samen met inwoners.

De mens staat bij ons centraal. We gebruiken burgerdebatten, community organization, creatieve technologie, storytelling en placemaking om mensen te bereiken en te activeren.

de kunst

Achtergrond afbeelding voor de kunst sectie.

Samenwerken betekent: de kunst van het verbinden toepassen op alle mogelijke manieren. In communicatie, het proces en op de inhoud.

Wij begrijpen, spreken en visualiseren de taal van inwoners en gemeenten. En we zijn er goed in!

Het verbinden van inwoners en opgaven

De kunst:

De ‘stille meerderheid’ betrekken en weten wat er achter de voordeur speelt. Dit doen we door door in gesprek te gaan en te blijven met de mensen om wie het gaat.

Afbeelding van de stille meerderheid.

Het verbinden van sociale en fysieke vraagstukken

De kunst:

Integraal werken door verbinding te leggen tussen de opgaven en ambities van verschillende domeinen en de politiek.

Verbinding leggen tussen sociaal en fysiek.

Het verbinden van omgevingsdata en de buurtbeleving

De kunst:

Het samenbrengen en omzetten van visies, omgevingsdata, beleid en de buurtbeleving naar beweging in de samenleving.

Samenbrengen en omzetten van visies, omgevingsdata, beleid en buurtbeleving.

Het verbinden met verhalen en visualisaties

De kunst:

Bewustwording en draagvlak creëren door het laten ontstaan, vertellen, visualiseren en laten groeien van nieuwe verhalen bij alle betrokkenen.

Verhalen en visualisaties voor bewustwording en draagvlak.

Het verbinden van inwoners en opgaven

De kunst:

De ‘stille meerderheid’ betrekken en weten wat er achter de voordeur speelt. Dit doen we door door in gesprek te gaan en te blijven met de mensen om wie het gaat.

Afbeelding van de stille meerderheid.

Het verbinden van sociale en fysieke vraagstukken

De kunst:

Integraal werken door verbinding te leggen tussen de opgaven en ambities van verschillende domeinen en de politiek.

Verbinding leggen tussen sociaal en fysiek.

Het verbinden van omgevingsdata en de buurtbeleving

De kunst:

Het samenbrengen en omzetten van visies, omgevingsdata, beleid en de buurtbeleving naar beweging in de samenleving.

Samenbrengen en omzetten van visies, omgevingsdata, beleid en buurtbeleving.

Het verbinden met verhalen en visualisaties

De kunst:

Bewustwording en draagvlak creëren door het laten ontstaan, vertellen, visualiseren en laten groeien van nieuwe verhalen bij alle betrokkenen.

Verhalen en visualisaties voor bewustwording en draagvlak.

team

 • Elise Olde Monnikhof

  Sociaal Planoloog

  Hoewel ik van origine planoloog ben, kwam ik er al snel achter dat met name de sociale kant binnen gebiedsontwikkeling mijn aandacht trok. Burgerparticipatie is een fantastisch middel om de omgeving te betrekken. Essentieel is dat je op allerlei niveaus en met mensen uit ieder uithoek van het land moet kunnen communiceren. En juist daar ligt voor mij de uitdaging. Met Twentse nuchterheid en veel enthousiasme werk ik graag met de mensen waar het om gaat en bouw ik aan vertrouwen.

  Elise Olde Monnikhof

  Elise Olde Monnikhof

  Sociaal Planoloog

 • Daniël Vossebeld

  Gebiedsregisseur

  Samenlevingsgericht werken en de zogeheten wijkregie is het werkgebied waar ik mij met hart en ziel voor in zet. Als generalist ben ik inzetbaar op diverse beleidsterreinen waaronder de openbare ruimte en het sociale speelveld. Ook uitdagingen met participatietrajecten voor de huidige energietransitie neem ik graag aan. Ik focus mij op verbindingen, het analytische aspect van het verhaal en sociale maatschappelijke betrokkenheid.

  Daniël Vossebeld

  Daniël Vossebeld

  Gebiedsregisseur

 • Nienke Goossen

  Placemaker

  Vaak beseft men niet, bij het herinrichten van publieke ruimte, hoeveel een plek voor iemand kan betekenen. De betekenis zit vaak in persoonlijke ervaringen, verrassende ontmoetingen, kleine gebaren en goede gesprekken. Plekken zoals pleinen, parken, kroegen boeien mij daarom enorm. Ik geloof dan ook dat betekenisvolle leefomgevingen alleen ontstaan als het (her)ontwerpen ervan begint bij de gebruikers van een plek: vaak bij inwoners thuis.

  Nienke Goossen

  Nienke Goossen

  Placemaker

 • Jetse Oude Avenhuis

  Concept ontwikkelaar

  De samenleving bestaat uit een divers speelveld van mensen en organisaties. Allemaal hebben ze eigen perspectieven op de problemen en uitdagingen waar ze mee te maken krijgen, en de mogelijkheden om deze aan te pakken in hun omgeving. Het drijft mij om deze inhoud te verbinden in betekenisvolle oplossingen zodat de mensen verder worden geholpen en de grote opgaven van onze samenleving in beweging komen.

  Jetse Oude Avenhuis

  Jetse Oude Avenhuis

  Concept ontwikkelaar

 • Henk Kosterink

  Strategisch beleid

  Veel sociaal-maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt met oplossingen die ‘nu’ werken. Ik koppel graag een lange termijnvisie en strategisch beleid aan oplossingen. Samen met goede verbindingen is dit volgens mij de route richting structureel sociaal welzijn. Burgerinitiatieven laten floreren door naast het initiatief de zakelijk kant te benadrukken. Hoe maken wij van een initiatief en blijvend concept. De zakelijke benadering zorgt voor continuïteit en een financiële onafhankelijkheid. Ik zie mijzelf als een gids die de initiatiefnemers begeleidt naar succes.

  Henk Kosterink

  Henk Kosterink

  Strategisch beleid

 • Rudi Theunissen

  Expert Burgerparticipatie

  Het activeren en coachen van mensen en groepen is me op het lijf geschreven en hoort bij mijn kwaliteiten. Jarenlange ervaring als opbouwwerker en stadsdeelmanager zorgt voor mijn inzicht in sociale en maatschappelijke structuren, en hoe ik dit kan inzetten om de kwaliteit in samenleven te helpen verbeteren. Ik ben expert op het gebied van burgerparticipatie en voel me thuis in het werken met belangentegenstellingen.

  Rudi Theunissen

  Rudi Theunissen

  Expert Burgerparticipatie

 • Silvia Huiskamp

  Social Worker

  Voor mij telt iedereen mee in de samenleving. Ik ben geïnteresseerd in mensen en hun verhalen en vind het belangrijk dat mensen zich gehoord en gezien voelen. Daarom ben ik een paar jaar geleden een nieuwe weg ingeslagen naar een ander werkveld, waar een sociale en duurzame samenleving voorop staat. Aan het Saxion volg ik een deeltijdopleiding Social Work. Mensen omschrijven mij als betrokken, open minded en eerlijk en dit zijn precies de waarden die ik belangrijk vind in gesprekken met inwoners van een wijk, stad of dorp.

  Silvia Huiskamp

  Silvia Huiskamp

  Social Worker

 • Rense Notenboom

  Creatief technoloog

  Ik ben overtuigd dat we, door technologie op een creatieve manier in te zetten, samen tot andere perspectieven en verbindingen kunnen komen. Data visualiseren als gevoel in plaats van harde eentjes en nulletjes. Middelen als Gamification, Serious Gaming en Virtual Reality om vaste denkpatronen te doorbreken en nieuwe inzichten te laten ervaren. Technologie waarbij de mens centraal is, en altijd blijft.

  Rense Notenboom

  Rense Notenboom

  Creatief technoloog

 • Hans Oude Avenhuis

  Ruimtemaker

  We hebben soms letterlijk ruimte nodig in onze hoofden. Ruimte om uit de waan van de dag te stappen. Ruimte om op andere manieren te werken, aan transitie-opgaves die zo lastig in beweging te krijgen zijn. Mijn energie en creativiteit zet ik in om belanghebbenden, gebruikers en experts te laten samenwerken en om nieuwe handelingsperspectieven te ontwikkelen. Anders kijken - anders denken - anders doen.

  Hans Oude Avenhuis

  Hans Oude Avenhuis

  Ruimtemaker

 • Jeroen van der Zande

  Creative Developer

  De inzet van digitale middelen op complexe maatschappelijke vraagstukken helpt om veel meer mensen te bereiken, activeren en draagvlak en betrokkenheid te creëren. Mijn drijfveer is om de juiste beleving en gebruiksvriendelijkheid voor elk vraagstuk te ontwikkelen. Hiervoor maak ik gebruik van de nieuwste technologieën bij het ontwikkelen van onder andere websites, apps, platformen en interactieve (online) 3D belevingen.

  Jeroen van der Zande

  Jeroen van der Zande

  Creative Developer