Sluit de pagina.
Mensen om een tafel heen aan het brainstormen.

ABCD-aanpak Apeldoorn

Apeldoorn

De vraag

Onder de noemer Buurt aan Zet werkt de gemeente Apeldoorn in de wijk De Horsten voorlopig niet meer vanuit beleidsplannen maar vanuit betrokken bewoners en relaties in de wijk. Aan Echte Verbinders, een samenwerkingsverband van Eurus en TriMotion, de taak om vanuit de positieve kracht en energie in de buurt bewoners te verbinden en zelf te laten bouwen aan hun gemeenschap. 

De aanpak

Het uitgangspunt bij Buurt aan Zet: ‘De wortels van de buurt’ zichtbaar maken en versterken vanuit ABCD (Asset Based Community Developement). Wereldwijd is ABCD de meest uitgewerkte aanpak voor community building. Naast community building brengen we de krachten en kwaliteiten van De Horsten op creatieve wijze in beeld en monitoren we digitaal de ontwikkeling van de gemeenschap en daarmee de toegevoegde waarde van ABCD.

Samenwerking

Werken vanuit ABCD vraagt van de gemeente Apeldoorn en alle partners in de wijk een andere manier van denken en doen: op je handen zitten en wachten tot inwoners zelf om hulp vragen. Dit heeft impact op elke organisatie. Eurus en TriMotion, gezamenlijk de Echte Verbinders, helpen bij het in gang zetten van deze verandering, brengen belangen bij elkaar, bemiddelen als het schuurt en zorgen voor feest bij succes!

De opbrengst

Bij ABCD wordt niet gewerkt aan concrete doelen, producten, agenda’s of resultaten. De buurt geeft aan, organiseert en bepaalt zelf het tempo. De bewoners zijn tot nu toe heel positief. Het succes en de impact zal over een paar jaar pas echt voelbaar en zichtbaar zijn!

Kijk ook op: www.buurtaanzetdehorsten.nl.