Sluit de pagina.
Man die zonnepanelen plaats op een dak.

Energieneutrale kernen

Olst-Wijhe

De vraag

De gemeente Olst-Wijhe wil aan de slag met verduurzaming. Aan de Echte Verbinders de vraag om de energietransitie van onderop vorm te geven. Middels een provinciale subsidie is geld en daarmee vrijgemaakt voor de kernen Welsum, Wesepe, Elshof, Middel, Den Nul, Herxen en Marle om aan de slag te gaan.

De aanpak

Er is begonnen met een krachtenveld-analyse: wat en wie is al actief in de kernen? Na een eerste scan zijn we aan de slag gegaan. We hebben actieve bewoners gevonden, bewoners geactiveerd en werkgroepen gevormd rondom het thema duurzaamheid. De groepen zijn in hun kracht gezet door de bottom-up aanpak, verbindingen te leggen met professionals en ondersteuning te bieden in het organiseren van bijeenkomsten. De zelfstandigheid van de werkgroepen was van groot belang zodat er ook in de toekomst zelf verder gewerkt kan worden aan een duurzame leefomgeving.

De opbrengst

Er zijn zeven werkgroepen opgericht omtrent duurzaamheid, bestaande uit actieve buurtbewoners. In nauwe samenwerking met de gemeente Olst-Wijhe zetten zij zich in voor een duurzame leefomgeving.