Sluit de pagina.

Energie van Hengelo

Hengelo

De vraag

De nieuwe energiecoöperatie Energie van Hengelo wil een leidende rol gaan spelen in de energietransitie van Hengelo. Ze willen Hengeloërs meenemen in lokale energieprojecten, zorgen dat hun wensen en behoeften voorop staan en dat ze uiteindelijk samen eigenaar worden van de lokaal geproduceerde energie. Dit wil Energie van Hengelo onder andere doen voor de ontwikkeling van het zonneveld in Boeldershoek. Aan de Echte Verbinders de vraag om bewoners kennis te laten maken met de coöperatie, het verhaal hiervoor te vormen en te laten participeren in de coöperatie en lokale energieprojecten.

De aanpak

De eerste stap was samen met het bestuur van Energie van Hengelo onderzoeken waar de coöperatie voor wil staan en wat de boodschap is die ze willen uitdragen. Hierna zijn communicatiemiddelen en een communicatiestrategie ontwikkeld om inwoners van Hengelo kennis te laten maken met de coöperatie en de mogelijkheden van participatie in het energieproject zonneveld in Boeldershoek.

Samenwerking

We werken namens de coöperatie nauw samen met Vattenfall, de gemeente Hengelo en adviesbureaus. De Echte Verbinders zorgt ervoor dat de belangen van de energiecoöperatie behartigd worden in de samenwerking en dat de stem van de inwoners van Hengelo een plek krijgt in de projecten. De wensen en kansen voor bewoners worden verzameld door een actieve en persoonlijk benadering en de inzet van de juiste communicatiemiddelen.

De opbrengst

Energie van Hengelo is actief op zoek naar bewoners die ook willen bijdragen aan de verduurzaming van energie in Hengelo. Voor de ontwikkeling van het zonneveld in Boeldershoek is het communicatieproces gestart. Hengeloërs kunnen investeren en meedenken over de inpassing van het zonneveld in de omgeving. Het gehele ontwikkelproces van het zonneveld is te volgen via de website van Energie van Hengelo. Daarnaast zijn meerdere inloopbijeenkomsten gehouden om bewoners mee te nemen in de mogelijkheden voor participatie. 

Benieuwd naar de gesprekstechnieken, communicatiemiddelen en methodes die we inzetten? Neem eens contact op, dan gaan we hier graag dieper op in.