Sluit de pagina.
Vitaliteitsagenda van apeldoorn afbeelding

Vitaliteitsagenda

Apeldoorn

De vraag

De gemeente Apeldoorn heeft gekozen voor een integrale, wijkgerichte aanpak voor iedere buurt. Aan ons de taak de meningen en ervaringen van bewoners, ondernemers, professionals en bezoekers op te halen, te verbinden en om te vormen naar een integraal toekomstplan: een Vitaliteitsagenda.

De aanpak

Onze eerste focus was achterhalen wat er nu écht speelt. Dat houdt in: goed luisteren, geen enquêtes maar persoonlijke gesprekken, diepte-interviews en voortuinfeestjes. Daarnaast is met behulp van een Swipe-app de stille meerderheid betrokken en bevraagd over diverse thema’s en urgente vraagstukken in de wijk.

De opbrengst

Inmiddels ligt er voor drie wijken, inclusief de binnenstad, een Vitaliteitsagenda. Een gedragen en representatief beeld vanuit de samenleving vormt de basis voor de toekomst. 
De grote winst is dat wij in de buurt een goede vertrouwensband hebben opgebouwd en dat er verschillende quick-wins zijn gerealiseerd.